april 2020, Publicaties

De levensvatbaarheid van alphamanagers

“Nu de grootbanken hun beheersportefeuilles steeds meer standaardiseren binnen een core-satellite benadering lijkt de kans voor alphamanagers te groeien. Maar is dat wel zo? ‘Banken zijn vooral gericht op veiligheid”, aldus een onlangs in Fondsnieuws verschenen artikel.

AF Advisors heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de invloed van de opkomst van passief beheer op actieve strategieën. Managing partner Jasper Haak ziet bij de Nederlandse grootbanken geen focus op alphamanagers. “ Ze zijn moeilijk te selecteren. Bovendien zijn grootbanken sterk gericht op een beta-allocatie”.

De standaardisatie van de beheerportefeuilles met een core-satellite benadering lijkt de kansen van alphamanagers niet te vergroten. Door de huidige marktomstandigheden en de opmars van passieve productoplossingen zien verontruste actieve managers zich genoodzaakt de fees te verlagen of over te gaan op fuseren of overnemen. Daarbovenop moeten asset managers in Nederland zich weren tegen de institutionalisering aan de ‘buy-side’. Het door de grootbanken beheerde particuliere vermogen wordt met discretionaire mandaten uitgevoerd door asset managers tegen zeer lage fees als deze passief uitgevoerd worden, of iets hogere fees wanneer er specifieke expertise van toepassing is.

Deze core-satellite benadering zou in theorie voor fondshuizen en boutiques in het satellite gedeelte een kans bieden. Er zijn namelijk actieve managers die wel degelijk jaren achtereenvolgend outperformance leveren. Daarnaast is ook de commerciële druk minder bij deze boutiques. Mocht een fonds een dermate grote omvang aannemen waardoor alpha genereren lastiger wordt, kan het er voor kiezen zich te sluiten.

Ondanks dat outperformance door boutiques realiseerbaar blijkt, is het voor veel boutiques lastig om op de lange termijn aan alle vereisten te voldoen of ontbreekt het simpelweg aan instroom. Daarom is de selectie van de beste alphamanagers van vitaal belang.

Desalniettemin stijgt de interesse voor alphamanagers door de toename van passief beleggen en de daar bijhorende misprijzingen. Echter kiezen de grootbanken veelal voor dezelfde alpha-managers binnen een bepaalde beleggingscategorie waardoor kleine partijen minder kans maken. Daarnaast blijft het sentiment bij grootbanken dat het rendement wordt gegenereerd door de asset allocatie en zijn ze sterker gericht op een beta-allocatie.

Lees het gehele artikel in Fondsnieuws.

oktober 2020
Duurzame regels – realisme of idealisme?
oktober 2020
Vertrek beleggingsteams Nederlandse fondshuizen naar buitenland