Het Nationaal Kosten Onderzoek Beleggen is een Nederlands initiatief van AF Advisors en DEAL Consultancy en is het enige rapport waarin de kosten van beleggen binnen alle pijlers (2e, 3e en 4e) worden behandeld. Dat is relevant voor een markt waarin de traditionele opsplitsing tussen institutioneel, wholesale en retail verdwijnt en waar veel aanbieders op uiteenlopende terreinen opereren.
Het rapport verbreedt de scope, prikkelt het denken en ondersteunt aanbieders van beleggingsdienstverlening bij het vergelijken van kosten en het bepalen van hun pricing. Het rapport levert een bijdrage aan internationale asset management organisaties door het bieden van inzicht op de specifiek Nederlandse situatie aan de hand van onafhankelijke data.
Het betreft een gestructureerd, inhoudelijk rapport wat elk jaar opnieuw wordt gepubliceerd op basis van actuele research. Het rapport (vier hard copy exemplaren) kost 2.500 euro exclusief BTW. De samenvatting van het rapport is beschikbaar voor uw website.

1.900 miljard Euro – 10 miljoen Nederlanders
Dit rapport bevat de resultaten van een omvangrijk kostenonderzoek waarin de meest toonaangevende aanbieders van beleggingsdiensten zijn meegenomen. Samen beheren deze aanbieders meer dan 1.900 miljard euro aan belegd vermogen en hebben ze ruim 10 miljoen direct en indirect beleggende Nederlanders als klant! Er staat veel op het spel. Veel Nederlanders zijn voor hun financiële toekomst afhankelijk van deze diensten. 

Eerste cross sectorale kosten overzicht
Bij beleggen gaat het uiteindelijk om de resultaten. De kosten zijn echter steeds belangrijker geworden. Naast institutionele beleggers snappen ook steeds meer consumenten dat kosten van grote invloed zijn op de uiteindelijke opbrengst van beleggen. Zij laten kosten daarom meewegen in hun beslissing bij wie en hoe ze beleggen. Dat maakt kosten ook cruciaal voor de aanbieders van beleggingsproducten. Als middel om je van de concurrentie te onderscheiden, maar ook vanuit de overtuiging dat de beleggingsindustrie het belang van klanten voorop wil stellen.
Dit Nationaal Kosten Onderzoek Beleggen biedt als eerste een breed cross sectoraal overzicht van die kosten; de kosten van beleggingsproducten van banken, pensioenfondsen, PPI’s, verzekeraars en online platforms. Inzicht in de hoogte van de kosten is niet altijd even gemakkelijk. Oplossingen voor vermogensopbouw kennen steeds meer verschijningsvormen en de traditionele opdeling tussen institutioneel, wholesale en retail verdwijnt. Pensioenoplossingen worden niet enkel meer door pensioenfondsen of -verzekeraars aangeboden, maar zitten inmiddels in het assortiment van nagenoeg iedere financiële dienstverlener of online platform. 

Het onderzoek 
Bij veel beleggingen is pensioenopbouw – bovenop de eerste pensioenpijler AOW – het belangrijkste of zelfs enige doel. De onderzochte beleggingsproposities hebben we daarom ingedeeld in segmenten die aansluiten op de zogeheten pensioenpijlers:
De tweede pijler betreft de pensioenregelingen die werkgevers voor hun werknemers inrichten. We onderscheiden binnen deze pijler twee varianten. Ten eerste het collectief pensioen – traditionele DB of CDC-regelingen – met de opbouw van pensioenaanspraken. Ten tweede het Individueel pensioen of iDCwaarbij deelnemers een individuele pensioenpot hebben gebaseerd op hun premie inleg en behaald rendement. Aanvullend pensioen in de derde pijler betreft aanvullende individuele pensioenproducten met fiscale voordelen. In de vierde pijler kunnen mensen individueel extra pensioen opbouwen zonder fiscale voordelen, of voor andere doelen beleggen. In dit Vrije vermogensopbouw segment onderscheiden we ‘Beheerd beleggen’, waarbij de aanbieder de beleggingsportefeuille van de klant samenstelt en beheert en ‘Zelf beleggen’ waarbij de klant zelf kiest.
Ten behoeve van de vergelijkbaarheid worden alleen kant-en-klare beleggingsproposities betrokken in de analyse. Bij Individueel pensioen is dit de default-beleggingsoplossing (life cycle beleggen).
Bij proposities in de derde en vierde pijler worden de kosten van het neutrale beleggingsprofiel/mixfonds geanalyseerd, aan de hand van drie eenmalige inlegbedragen: 10.000, 100.000 en 1.000.000 euro. Deze bedragen worden tien jaar belegd, zonder transacties door de klant. We meten en rapporteren de integrale kosten: beleggingskosten én andere kosten zoals administratie- en uitvoeringskosten. Interne transactiekosten van beleggingsfondsen zijn niet meegenomen. 

Contact:
Sef Laschek – Director – s.laschek@af-advisors.nl

Credentials

  • 2019 editie van het Nationaal Kosten Onderzoek