Het Nationaal Kosten Onderzoek Beleggen is een Nederlands initiatief van AF Advisors en DEAL Consultancy en is het enige rapport waarin de kosten van beleggen binnen alle pijlers (2e, 3e en 4e) worden behandeld. Dat is relevant voor een markt waarin de traditionele opsplitsing tussen institutioneel, wholesale en retail verdwijnt en waar veel aanbieders op uiteenlopende terreinen opereren. 

Rapport 2021 beschikbaar
Zojuist is het rapport 2021 beschikbaar gekomen met de onderzoeksresultaten per eind 2020. Het betreft een gestructureerd, inhoudelijk rapport op basis van actuele research. Het rapport kost 3.500 euro exclusief BTW. Indien u in het rapport geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Sef Laschek – s.laschek@af-advisors.nl
Het rapport verbreedt de scope, prikkelt het denken en ondersteunt aanbieders van beleggingsdienstverlening bij het vergelijken van kosten en het bepalen van hun pricing. Het rapport levert een bijdrage aan internationale asset management organisaties door het bieden van inzicht op de specifiek Nederlandse situatie aan de hand van onafhankelijke data

Meer dan 2.000 miljard Euro – 11 miljoen Nederlanders
Consumenten, toezichthouders maar ook de concurrenten kijken mee over de schouder naar de opbouw en hoogte van die kosten. Het Nationaal Kosten Onderzoek Beleggen 2021 houdt de vinger aan de pols en biedt een brede vergelijking van de kosten van beleggingsproducten van 170 banken, pensioenfondsen en verzekeraars. Samen beheren deze aanbieders meer dan 2.000 miljard euro aan belegd vermogen en hebben ze ruim 11 miljoen direct en indirect beleggende Nederlanders als klant!  

Het onderzoek 
Bij veel beleggingen is pensioenopbouw het belangrijkste of zelfs enige doel. De onderzochte beleggingsproposities hebben we daarom ingedeeld in segmenten die aansluiten op de zogeheten pensioenpijlers:
De tweede pijler betreft de pensioenregelingen die werkgevers voor hun werknemers inrichten. We onderscheiden binnen deze pijler twee varianten: het Collectief pensioen – traditionele DB of CDC-regelingen en het Individueel pensioen of iDCAanvullend pensioen in de derde pijler betreft aanvullende individuele pensioenproducten met fiscale voordelen. In de vierde pijler kunnen mensen individueel extra pensioen opbouwen zonder fiscale voordelen, of voor andere doelen beleggen. Daar onderscheiden we ‘Beheerd beleggen’, waarbij de aanbieder de beleggingsportefeuille van de klant samenstelt en beheert en ‘Zelf beleggen’ waarbij de klant zelf kiest. In het rapport 2021 wordt ook ‘Gemaksbeleggen’ als aparte propositiecategorie meegenomen. Dit betreft mixfondsen waar klanten zelf voor kiezen op basis van hun risicoprofiel, en waar het beheer vervolgens plaatsvindt binnen het fonds, onder de motorkap. 

De methodiek
Ten behoeve van de vergelijkbaarheid worden alleen kant-en-klare beleggingsproposities betrokken in de analyse. Bij Individueel pensioen is dit de default-beleggingsoplossing (life cycle beleggen).
Bij proposities in de derde en vierde pijler worden de kosten van het neutrale beleggingsprofiel/mixfonds geanalyseerd, aan de hand van drie eenmalige inlegbedragen: 10.000, 100.000 en 1.000.000 euro. Deze bedragen worden tien jaar belegd, zonder transacties door de klant. We meten en rapporteren de integrale kosten: beleggingskosten én andere kosten zoals administratie- en uitvoeringskosten. Interne transactiekosten van beleggingsfondsen zijn niet meegenomen.  

Contact:
Sef Laschek – Director – s.laschek@af-advisors.nl 

Mediaberichten:

Credentials

  • 2020 editie van het Nationaal Kosten Onderzoek